O nas

Czym jest Dziecięcy Uniwersytet I-go wieku?

 

Uniwersytet I wieku WSB-NLU jest rozszerzeniem projektu Sądecka Akademia Dziecięca (SAD) realizowanego przez Fundację Młodzież-Edukacja-Przyszłość i Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, polegający na zabawie dzieci w studiowanie !

Chcemy łączyć pokolenia, więc tym razem oprócz dzieci zapraszamy również rodziców/opiekunów i dziadków. W tym roku dołączył do naszej akcji Sądecki Uniwersytet III wieku (najprężniej działający UTW w Polsce :-)

Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w interaktywnych wykładach oraz realizowanych w WSB-NLU. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, instruktorów i ekspertów z różnych dziedzin nauki i życia a ich poziom w formie i językiem dostosowanym do możliwości rozwojowych dzieci.

Zajęcia wykładowe odbywają się 1-2 razy w miesiącu, zazwyczaj w sobotnie przedpołudnia, w aulach WSB-NLU, przy ul. Zielonej 27 w Nowym Sączu. W wykładach udział biorą wszyscy zarejestrowani uczestnicy Uniwersytetu I wieku w wieku 6-12 lat - łącznie 100 dzieci. Czas trwania wykładu to około 60 minut.

Ponadto w ramach Uniwersytetu realizowane są różne warsztaty tematyczne dla małych studentów, np. warsztaty językowe, psychologiczne, grafiki i animacji komputerowej, biznesowe i inne. Czas trwania poszczególnych spotkań warsztatowych oraz wielkość grup warsztatowych uzależniona jest od specyfiki danych zajęć. Zajęcia warsztatowe zwykle odbywają się popołudniami w dni powszednie. Udział w zajęciach biorą wszyscy zarejestrowani uczestnicy danych warsztatów w wieku 6-12 lat. Zapisy na każde warsztaty są oddzielne i niezależne od zapisów do Uniwersytetu I wieku.

Zarejestrowani uczestnicy poszczególnych zajęć otrzymują identyfikatory, które stanowią ich legitymacje na spotkaniach. Na uroczystym zakończeniu roku akademickiego każdy uczestnik Uniwersytetu I wieku otrzymuje biret oraz dyplom ukończenia zajęć. Najbardziej aktywni i wytrwali uczestnicy różnych zajęć są dodatkowo nagradzani.

Aby wspomagać i pomnażać efekty aktywizacji dzieci w procesie poznawczym organizujemy rodziców/opiekunów i dziadków ciekawe wykłady i warsztaty np. umiejętności wychowawczych, które odbywają się w tym samym czasie i miejscu, co wykłady dla dzieci. Zajęcia te prowadzone są m.in. przez psychologów i pedagogów - specjalistów w danych dziedzinach.

O różnych kulturach opowiedzą nam też studenci obcokrajowcy WSB-NLU.Dla kogo:

 

Wykłady/warsztaty dla Dzieci:

- 60 minutowe sobotnie wykłady z różnych dziedzin nauki (średnio 10 wykładów w roku)
- fakultatywne warsztaty tematyczne w małych grupach (w tygodniu w godzinach popołudniowych)
- uroczysta graduacja, wręczenie dyplomów

Inne inicjatywy:
- Dziecięca Akademia Rekreacji (http://olimp.wsb-nlu.edu.pl/dla-dzieci, https://www.facebook.com/dzieciecaakademiarekreacji)

- udział dzieci w Run4aSmile - Bieg po uśmiech (event charytatywny)

- udział dzieci w Global Village - poznajemy różne kultury

- udział dzieci w International Cooking Day - poznajemy smaki świata

- i inne :-)

Sekwencja nauczania

    60 minutowe sobotnie wykłady z różnych dziedzin nauki (średnio 10 wykładów w roku) - fakultatywne warsztaty tematyczne w małych grupach (w tygodniu w godzinach popołudniowych)

Plan zajęć


Dyplom:

    Każdy z zarejestrowanych Uczestników Dziecięcego Uniwersytetu I wieku na zakończenie roku akademickiego otrzyma dyplom.

Opłaty:

  • Jednorazowa opłata wpisowa na dany rok akademicki w wysokości 50 zł.

    Nr konta do wpłat: Bank Pekao S.A. 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603 - w tytule proszę wpisać: Opłata rekrutacyjna_Dziecięcy Uniwersytet oraz Imię i Nazwisko (dziecka).

Schemat Rekrutacji

Naciśnij na przycisk "Zapisz się" znajdujący się poniżej.

 

Wypełnij formularz rekrutacyjny.

 

Zapisz się


  

 Po zakończeniu zapisów, formularze zostaną wydrukowane przez WSB-NLU i przekazane do podpisu na I zajęciach. Liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona - 100

Organizator

  • Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Partnerzy

Galeria
Kontakt