O nas

Czym jest Dziecięcy Uniwersytet I-go wieku?

 

Uniwersytet I wieku WSB-NLU jest rozszerzeniem projektu Sądecka Akademia Dziecięca (SAD) realizowanego przez Fundację Młodzież-Edukacja-Przyszłość i Wyższą Szkołę Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, polegający na zabawie dzieci w studiowanie !

Chcemy łączyć pokolenia, więc tym razem oprócz dzieci zapraszamy również rodziców/opiekunów i dziadków. W tym roku dołączył do naszej akcji Sądecki Uniwersytet III wieku (najprężniej działający UTW w Polsce :-)

Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w interaktywnych wykładach oraz realizowanych w WSB-NLU. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, instruktorów i ekspertów z różnych dziedzin nauki i życia a ich poziom w formie i językiem dostosowanym do możliwości rozwojowych dzieci.

Zajęcia wykładowe odbywają się średnio 1 raz w miesiącu, zazwyczaj w sobotnie przedpołudnia, w aulach WSB-NLU, przy ul. Zielonej 27 w Nowym Sączu. W wykładach udział biorą wszyscy zarejestrowani uczestnicy Uniwersytetu I wieku w wieku 6-12 lat - łącznie 100 dzieci. Czas trwania wykładu to 45-60 minut.

Ponadto w ramach Uniwersytetu istnieje możliwość realizowania różnych warsztatów tematycznych dla małych studentów, np. warsztaty językowe, psychologiczne, grafiki i animacji komputerowej, biznesowe i inne. Czas trwania poszczególnych spotkań warsztatowych oraz wielkość grup warsztatowych uzależniona jest od specyfiki danych zajęć. Zajęcia warsztatowe zwykle odbywają się popołudniami w dni powszednie. Udział w zajęciach biorą wszyscy zarejestrowani uczestnicy danych warsztatów w wieku 6-12 lat. Zapisy na każde warsztaty są oddzielne i niezależne od zapisów do Uniwersytetu I wieku. 

Zarejestrowani uczestnicy otrzymują indeksy, które stanowią ich legitymacje na spotkaniach. Każdy rok akademicki rozpoczynamy Uroczystą Inauguracją, na ktorej mali studenci złożą ślubowania. Na zakończeniu roku akademickiego każdy uczestnik Uniwersytetu I wieku otrzymuje dyplom ukończenia zajęć. Najbardziej aktywni i wytrwali uczestnicy różnych zajęć są dodatkowo nagradzani.

 Dla kogo:

 

Wykłady/warsztaty dla Dzieci:

- 60 minutowe sobotnie wykłady z różnych dziedzin nauki (średnio 10 wykładów w roku)
- możliwość organizacji fakultatywnych warsztatów tematycznych w małych grupach (w tygodniu w godzinach popołudniowych)
- uroczysta inaguracja i graduacja z wręczeniem dyplomów

Inne inicjatywy:
- Dziecięca Akademia Rekreacji (http://olimp.wsb-nlu.edu.pl/dla-dzieci, https://www.facebook.com/dzieciecaakademiarekreacji)

- udział dzieci w Run4aSmile - Bieg po uśmiech (event charytatywny)

- udział dzieci w Global Village - poznajemy różne kultury

- udział dzieci w International Cooking Day - poznajemy smaki świata

- i inne :-)


Sekwencja nauczania

  60 minutowe sobotnie wykłady z różnych dziedzin nauki (średnio 10 wykładów w roku) - fakultatywne warsztaty tematyczne w małych grupach (w tygodniu w godzinach popołudniowych)

Plan zajęć

 • Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 została otwarta !

   

  Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University zaprasza do Dziecięcego Uniwersytetu I wieku. 

   

  Celem projektu jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i utrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6–12 lat z terenu Sądecczyzny poprzez udział dzieci w ciekawych wykładach oraz warsztatach realizowanych w WSB-NLU. 

  Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostepnego tutaj

  W tym roku akademickim w planie:

  1. Inauguracja roku akademickiego - Uniwersytetu I wieku - 14.10.2019 godz. 16:00 aula C010

  2. Rzeczywistość XXI wieku - rozszerzona rzeczywistość -16.11.2019 godz. 10.30 aula C121

  3. International Cooking Day+ wykłady studentów zagranicznych o swoim kraju- 07.12.2019 godz. 11.30 aula B021

  4. Ciekawostki mózgu- psychologia dla malucha - 18.01.2020 godz. 10.30 aula B021

  5. Jak tworzy się gry komputerowe – 22.02.2020 godz. 10.30 sala C121

  6. Praktyczne spotkanie z językiem angielskim -marzec

  7. Woda- czyli 80 procent NAS!- kwiecień

  8. RUN 4 A SMILE – Bieg po uśmiech

  9. Zakończenie roku - czerwiec

    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu.

   

  Zapraszamy również do śledzenia naszej strony oraz FB https://www.facebook.com/Dzieciecy-Uniwersytet-I-go-Wieku-Wsb-Nlu-1101970403147853/

  Do zobaczenia :-)

   


Dyplom:

  Każdy z zarejestrowanych Uczestników Dziecięcego Uniwersytetu I wieku na zakończenie roku akademickiego otrzyma dyplom.

Opłaty:

 • Jednorazowa opłata wpisowa za uczestnicwo dziecka w Dziecięcym Uniwersytecie I Wieku WSB-NLU na dany rok akademicki w wysokości 50 zł.

   

  Nr konta do wpłat: Bank Pekao S.A. 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603 - w tytule proszę wpisać: Opłata rekrutacyjna_Dziecięcy Uniwersytet oraz Imię i Nazwisko (dziecka) 

Schemat Rekrutacji

Naciśnij na przycisk "Zapisz się" znajdujący się poniżej.

 

Wypełnij formularz rekrutacyjny.

 

Zapisz się


  

 Po zakończeniu zapisów, formularze zostaną wydrukowane przez WSB-NLU i przekazane do podpisu na I zajęciach. Liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona - 100

Organizator

 • Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Partnerzy

Galeria
Kontakt